Sitemap
Recent Posts
Prijava na novice

Ime in priimek

Elektronski naslov

Evidim
Diminkarski informacijski sistem avtomatsko prenaša podatke v EviDim in je povezan na spletno storitev EviDim.
evidim, povezava
198
post-template-default,single,single-post,postid-198,single-format-standard,river-core-1.0.5,river-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
evidim dimnikarski informacijski sistem

Evidim

Že prenašate podatke v Evidim?

Uporabniki DIS-a imajo možnost uporabe avtomatskega prenosa podatkov v aplikacijo Evidim.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdelalo aplikacijo EviDim za vodenje evidenc malih kurilnih naprav, dimnikarskih storitev in poročanja izvajalcev državne javne gospodarske službe dimnikarstva. Vsi koncesionarji morajo sedaj preko aplikacije EviDim poročati o opravljenih storitvah in posredovati podatke o kurilnih napravah ter meritvah.

http://www.mko.gov.si/si/evidim/

S podatki, ki jih morajo koncesionarji v skladu s predpisi, po katerih se trenutno izvaja dimnikarska javna služba, posredovati v navedene evidence, bodo upravni organi Republike Slovenije  laže dosegali cilje varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

Na strani dimnikarskih koncesionarjev posredovanje podatkov v aplikacijo EviDim  pomeni dodatno delo in obremenitev. Pričakovati, da bodo dimnikarska podjetja na roko prepisovala podatke v pripravljeno spletno aplikacijo je utopnično in neralno saj bi že malo večja podjetja za to skoraj morala zaposliti dodatno osebo.

Zato smo za naše uporabnike razvili avtomatki izvoz podatkov v Evidim in jim na ta način prihranili veliko časa in denarja ob tem, da sistem pri prenosu sam skrbi za ustrezen prenos podatkov v aplikacijo Evidim. Pomembno je omeniti, da so obstoječi uporabniki v okviru svojih pogodb pridobili brezplačno.

TAGS

0